top of page

SPONSORER

 Riksantivaren i Norge er også vår sponsor. Vi får år om annet tilskudd til reparasjoner for å holde skutene i orden. Siden 1993 har dette blitt en pen sum tilsammen. For 5 år siden fikk vi et større beløp for en stor reparasjon utført ved Nordnorsk fartøyvernsenter.

Sørfold kommune. I denne kommunen har båtene sine hjemmehavner. Vi nyter forståelse og interesse for bevaring og bruk av båtene. Dette kommer til syne gjennom imøtekommenhet fra administrasjonen og økonomiske tilskudd fra politikerne. Begge deler er til uvurderlig hjelp og støtte for laget!

SISOMAR.  er et smoltanlegg som ligger på Straumen. Det har gjennom tidene hatt forskjellige eiere, men er nå lokaleid. 

Mowi arbeider med havet for å produsere næringsrik, utsøkt og enestående kvalitetsmat. Vi tilfredsstiller en femtedel av verdens behov for oppdrettet Atlanterhavslaks og er konstant drevet av innovasjon og ønsket om å oppnå den høyeste, bærekraftige standardMowi ASA er en av de største sjømatselskaper i verden og verdens største produsent av Atlantisk laks.

 

bottom of page