top of page

Våre skip  /  Our ships

M/S Blomøy

M/S Bolga

15061.jpg
Bolga_22.jpg
no.png
uk.png

M/S Bolga
Kutteren ble bygd i 1952 hos Ramfjord Båtbyggeri i Ytre Namdal for Birger Natland, Bolga i Helgeland. Den er 53,5 fot og fikk ved leveringen navnet "Bolga", etter hjemstedet. Bolga ble erklært verneverdig av Riksantikvaren i april 2007, med forutsetning at den føres tilbake til småhvalfanger fra 70/80 tallet. Fartøyet var erklært hugget opp og fjernet fra skipsregisteret da Salten veteranbåtlag fant henne i skjærgården! Fiskeridirektoratet ba om at vi skulle ta vare på båten inntil de hadde bestemt hva som skulle skje med henne. Etter en tid fikk vi beskjed om overtakelse. Fartøyet ble registrert N-103-ME og motoren er en Alpha fra 1949 på 90 hk. Dimensjonene var, som ny: 46 x 15,9 x 7,2 fot. Årsaken til at den første rederen Birger Natland måtte gi seg, var at det hadde vært en liten lekkasje på eksosrøret, som over lang tid førte til at Natland fikk ødelagt lungekapasiteten. Han ble rett og slett forgiftet og måtte gi opp yrket. Han flyttet senere til Hamartraktene, etter at båten var solgt til Lofoten. 

The Cutter was built in 1952 at the Ramfjord Boatbuilders in Namdalen, as commissioned by Mr. Birger Natland from Helgeland. The vessel is 53,5 feet long and was named M/S Bolga after its home base. MS Bolga was declared worthy of preservation by the Directorate for Cultural Heritage in April 2007, under the condition that it was restored to the condition of a small whale catcher from 1970/1980. SVBL located the vessel at a time it was about to be condemned​ and deregistered After negotiations SVBL became its new owner and registered N-103-ME. The engine is a An Alpha Engine from 1949 at 90 hp.


Eiere 
1952 Birger Natland, Bolga i Helgeland. Natland driftet med reketrål og drev en del notfiske. 1967 Solgt til Nils K. Wærstad P/R, Ure i Sennesvik. Han og brødrene Håkon og Asbjørn driftet med garn vinterstid på Lofoten og hvalfangst på sommerstid i Vestfjorden og delvis på Finnmarkskysten. Om høstene har det vært drevet sildefiske. 1989 Solgt til Svein Værstad P/R, Ure i Sennesvik, samme registrering. 1999 14.5.99 Solgt til Urefangst A/S, Sennesvik, samme registrering 1999 9.6.99 solgt til Bolgafisk A/S (Kai Unstad) Sennesvik, samme registrering.  I 2005 ble hun solgt til Skolpen A/S (Arne Johan Grande), Leknes / Svolvær, samme reg. I 2006 ble hun rapportert solgt til opphugging Etter dette seilte Bolga under navnet M/S Lolita og skulle ha vært overtatt av Salten veteranbåtlag fra Fiskeri-direktoratet våren 2007. Det opprinnelige navnet ble godtatt på nytt og Skipsregisteret førte henne inn i sitt register etter søknad. Riksantikvaren erklærte henne for verneverdig som småkvalfanger fra 1970- årene.

Owners
Mr. Birger Natland from the Island of Bolga on the Helgeland Coast ran the ship fishing for shrimp and also operating a purse seine. Him and his brothers did net fishing during the winter season in Lofoten and whale catching during the summer. In the autumn they mainly fished for herring. In 1989 the vessel was sold to Mr. Svein Værstad from Ure in Lofoten and in 1999 sold to a company in Sennesvik, Lofoten. In 2005 she was sold again as she wa in 2006, this time for condemnation. She was then sold by the Directorate of Fisheries to SVBL in 2007.  

 

​Ombygginger
1972: Alpha-motoren skiftet ut med en 210 hk Volvo Penta. 1975: "Bolga" ble filmstjerne da den var med i innspillingen av TV-serien "Havøy", som ble filmet på Ure i Lofoten. I denne tv-serien het båten "Havodd". 1980 ble det skiftet rorhus. 1984 Ble lagt inn nye rekker og bakke samt skiftet innredning i lugaren. Svineryggene ble lagt noe ut og bakken lettet, slik at båten ble noe bredere og litt høyere fremme. Alt det nye ble utført i aluminium. 1986 Ny motor av merket Volvo Penta på 236 hk ble satt inn. 2004 Ny aksling, propell, gear, motor: Volvo TAMD 105A på 360 HK .

Structural changes
In 1972 the Alpha-engine was replaced by a 210 hp Volvo Penta-engine. She became a movie star when she participated in a national television series, filmed on location in Lofoten. In the film she was called MS Havodd. In 1980 the wheelhouse was changed and in 1984 she got new railings as well as new interior in the cabin. The hogbacks was changed and altered and she was raised somewhat at the rear, making her slightly wider and a bit higher at the bow. All new cladding was in aluminium and in 1986 she got a Volvo Penta Engine at 236 hp. To be replaced in 2004 with a Volvo TAMD 105A giving 360 hp.

M/K BOLGA

 

Brev fra tidligere eier Asbjørn Wærstad datert 21.januar 2007

 

I forbindelse med en telefonsamtale med deg for en stund siden, var du interessert i å få en del opplysninger om M/K Bolga som jeg har vært medeier og har hatt min arbeidsplass om bord i fra ca 1968 og til vi solgte i 1999. Bolga var visst bygd på en plass som het Ramfjord like ved Kolvereid i Nord-Trøndelag i 1952. Vi kjøpte Bolga høsten 1968 fra en mann som het Birger Natland, som bodde på Bolga på Helgeland. Han flyttet visst sørover til Østlandet, Hamardistriktet etter at han solgte båten. Han driftet med seinotfiske og reketråling og som hjelpebåt under storsildfiske på Mørekysten. Da vi kjøpte båten, var det montert en 2-sylindret 90 Hk Alfa diesel. Det var en tungbygd motor som veie 6 tonn. Vi skiftet til en Volvo Penta på 235 Hk på Forra båtbyggeri i Ofoten. Den hadde en vekt på 1,5 tonn. Noen år seinere skiftet vi en ny motor igjen av samme type i Svolvær. Vi fikk bygd nytt styrhus, nye rekker og bakk med ny lugarinnredning på Finstad slipp på Vestvågøy. Kai Unstad var den siste eier av Bolga som hadde den i drift. Han fikk bygd nytt egnarhus på styrbord side etter pålegg fra skipskontrollen. Han fikk også montert ny motor, Volvo Penta, men vet ikke hvilket år den ble montert.

De første årene driftet vi med garn om vinteren og hvalfangst om sommeren med 6 manns besetning. På hvalfangsten var vi som oftest 4 mann. De seinere årene vi hadde båten, skiftet vi over til snurrevadfiske både i Vestfjorden og utenfor Vesterålen. Etter at det ble en stopp i hvalfangsten i 5 år, og oppstart på nytt, måtte vi gå nord for 70 graden, så bankene utafor Nord-Troms og Finnmarkkysten var de eneste plassene  man fikk lov å fangste. Slik utviklingen i fiske og fangst har blitt, syntes vi båten ble i minste laget når man måtte gå langt til havs, så derfor solgte vi Bolga og kjøpte en større båt. Dette er i korte trekk noen opplysninger jeg har notert angående Bolga. Jeg syns det er kjempeflott at Bolga blir tatt vare på. Det var en altfor god og fin båt til å bli kondemnert, så vi håper at den blir godt tatt vare på i mange år fremover.

Beste hilsen Asbjørn Wærstad, Sennesvikveien 251, 8352 Sennesvik.

no.png
uk.png

M/S Blomøy
Tidligere mannskap skal ha uttalt at det var båten som berga mannen og ikke omvendt. Blomøy blir av alle betegnet som en god sjøbåt. "Ho e rullen, men tåler ubegripelig mye".


M/S Blomøy
Glimpse from the history of M/S Blomøy. It is said it was the boat who saved the man and not the other way around. She is by all considered a very good seagoing ship."She may roll, but can take it".


Motorer
Blomøy fikk satt inn en to-sylindret Finnøy på 100 Hk i 1953, den sto i bare ett år. Så ble det satt inn en tre-sylindret Finnøy på 120 Hk. Med den gjorde Blomøy 8 knop. I 1981 ble en GM Detroit diesel på 335 Hk satt i, en V8 to-takts diesel med et arbeidsturtall på ca 1500 o/min, som gir båten en marsjfart på noe over 9 knop. Topp-hastighet er 11 knop.

Engines
She started life in1953 with a two cylinder, 100 hp "Finnøy" Engine, although it lasted for only a year, at which time three cylinder 120 hp "Finnøy" engine was put in, which put her working speed at 8 knots per hour. In 1981 a General Motors Detroit Diesel providing 335 hp was put in, which is a V8 two-stroke diesel with a working rpm of 1500, giving a cruising speed of 9 knots and a top speed of 11 knots.  


Drift
Blomøy ble bygd for banklinefiske, men ble også brukt i andre fiskerier. De siste årene i aktivt fiske, fram til 1990, var hun reketråler på Helgelandskysten fram til 1990. Salten Veteranbåtlag overtok båten sommeren 1991. Skroget er ikke ombygget, men egnarhuset, akterrekka og messa ble ombygd fra tre til aluminium og noe forstørret (ca. 30 cm lengre messe). Nedgangen til skipperlugaren ble flyttet fra akterdekket til rett innenfor døra til messa med døra til maskinrommet midt imot. Styrhusfronten som opprinnelig var teak, ble skiftet ut med aluminium. Disse ombyggingene ble gjort på sekstitallet.


Operations
MS Blomøy was originally built for bank fishing but was also used for other types of fisheries. The last few years of active fishing, until 1990, she was a shrimp trawler along the coast of Helgeland in Northern Norway. SVBL became the owner of the vessel in 1991. The hull has not changed, but the bait-house, the aft railing and the mess was changed from being made of wood to aluminium and enlarged. The entrance to the Captains Cabin was moved from the rear deck to close to the mess, opposite the door to the engine. The front of the Pilot House used to be in teak but is now in aluminium. All these changes were completed during the 1960's.                

Eiere / redere
Reder og skipper fra båtens første år, var Ragnvald Branum, Gjesøy i Rødøy. Han hadde båten sammenhengende fra 1953 til 1968; kun et avbrekk da hun var leid bort til Magne Bakkeland 1960 til juni 1961 på sildefiske. Fra 1968 til 1985 var det Nybakk i Stamsund som var eier. Fra 1985 til 1991 var det Ole Krokvik, Brønnøysund som var eier og reder.


Ship Owners
The owner and captain from her first years in operation was Cpt. Ragnvald Branum, from the Island of Gjessøy.

bottom of page