top of page
no.png

Våre turer  /  Our Tours

uk.png

Tur 1: Storhavet & kultur              
Innen en rekkevidde på 1 time med våre båter, ligger det til rette for mange fine opplevelser. Vi anbefaler fisketur på Sjunkfjorden, historisk tur til den 250 år gamle kirken på Rørstad eller kombinasjon av dette. På turen vil du få oppleve nydelige naturhavner, den ferskeste fisken det er mulig å spise og spennende historier fra guiden både utenfor og i kirken. Mannskapet er behjelpelig med både med fisking og med tilbereding av fangsten. Vi har en del fiskeutstyr om bord. Nevelsfjorden strekker seg et par nautiske mil i vestlig retning mot Kjerringøy. I en arm av denne mot nord ligger Eidegårdene trygt i le for sørvesten. Eidkjosen er også ei fin naturhavn. Innerst i Nevelsfjorden er det kai som vi kan bruke. Rørstad har en lang historie og vi kan med sikkerhet si at stedet har vært befolket fra jernalderen. Trolig har det vært folk der før den tid også. Tvers over fjorden i sydlig retning ved Færøyvalen, er det funnet bevis på steinalderfolks virksomhet og da er det sannsynlig at de også har vært på dette Rørstad. Vi kjenner historien fra tusentallet og vet mye om den etter reformasjonen. Dagens kirke er muligens den fjerde kirkelige bygningen på stedet. Det skal nevnes at det er en rik flora med mange interessante arter. Badestranda på Rørstad er viden kjent! Tårnvik (Tørnvika) er stedet som ligger på enden av veien fra Bodø.  Her var tidligere fiskemottak og rekepilleri. Vi håper det blir aktivitet i det fine feriesenteret som ligger der. Dersom du foretrekker de indre delene av fjordsystemet Sørfolda, er Leirfjorden er godt alternativ. Innerst i denne fjordarmen ligger Kobbelv vertshus med god mat, fine overnattingstilbud og med sin spesialitet: Tunnelmiddag. Dette innebærer bevertning i en tunnel som skulle bli en del av Hitlers "Polarbahn" til Kirkenes! Vi kan bringe dere dit. Nordfjorden ligger lengst øst i Sørfolda. Der ligger det en flott campingplass ved utløpet av ei fin  lakse-elv. Langs fjorden kan man se rester av den påbegynte Polarbahn.

Tur 2: Fjordtur & kultur                 
Fjordene i området mellom Bodø og Narvik er lange, dype og utrolig vakre med alle sine majestetiske tinder. I hver eneste fjord finnes mange både forlatte og levende bosettinger. Vi arrangerer både korte og lange turer i alle fjordene og du får besøke flere av stedene og lære om hvordan det var å leve i nærkontakt med naturen. Både krysseren Blomøy og kutteren Bolga er autentiske båter fra sin tid. Bolga er en tidligere småhvalfanger og Blomøy var banklinefisker i utgangspunktet. Begge båtene har vært brukt til de fleste fiskeriene langs kysten. Nå er de sertifserte for 12 passasjerer pluss mannskap.

Tur 3: Fiske og kultur                   
Overnatting ombord gir  store opplevelser! Her møter du tidligere tiders fiskerliv på en ekte måte. Innredningen fra 1953 er tatt vare på i detalj og du får de samme tilbudene som fiskerne hadde - med noen små forbedringer! Vi har strøm til dine elektroniske saker og vi har varmt vann og vannklosett. Vi vet alle hva livet om bord i ei gammel skøyte kunne være, men det er spesielt å ligge om bord og kjenne på kroppen hvordan samværet kan arte seg. Dersom vi legger inn en overnatting, kan turen gjøres lengre. Vi har en annen arm av Sørfolda lenger nord; som selvsagt da heter Nordfolda! Denne delen av fjordsystemet Folda har enda flere sidearmer med en overveldende natur. Flere steder kan vi legge til og overnatte og alle steder kan vi besøke for fotografering og fiske. Fjordene har dybder ned til 540 meter og fjell på over 1300 meter som går fra fjæra og rett til værs. Folk som har reist verden rundt og sett det meste, blir stille under slike forhold! Ta en prat med oss. Vi kan love opplevelser som spenner fra den store stillheten til det liviligste fisket, fra den mest slitsomme fottur på land til det roligste livet om bord! Ta kontakt med oss. Du vil ikke angre

Turer 2

Tour 1: The Ocean & Culture         
Within an hour with our ships, it is wealth of adventures to be experienced. We can recommend fishing in the gorgeous "Sjunk Fjord" or visit the historic hamlet of Rorstad with its 250-year-old wooden church or combine the two. During the journey you will experience beautiful natural harbours, the freshest fish possible to eat on this earth, whilst listening to historic stories and information from your guide, who is also your Captain supported by his Crew. Not only will they assist you in catching the fish, they will also help you prepare a delicious meal right on board, on deck. The Nevels Fjord is a popular place to visit as it do have a good pier. The place is interesting since it is scientifically proved that people have lived here since the iron ages, and also likely from before that time. A short distance to the east the archeologists have found evidence of habitat from the stone ages, a fact likely to exist also at Rorstad. We do know the local history well, all the way back to around the year 1000 and intimately after the reformation. The church there today is the fourth church built here.. It is worth mentioning that the plant life in the area is rich and thriving.  At Rorstad the beach is famous and much used. Taarnvik is the end point for the road from Bodoe, previously a port for unloading fish caught and for cleaning shrimp before further shipping. The place has a modern holiday centre. Should you prefer the innermost parts of the fjord-system in Sorfold, we recommend Leirfjord. Deep in the fjord you will find Kobbelv Inn providing excellent meals, great overnight facilities and offering a very special dinner; "The Tunnel Dinner", a dinner in a tunnel carved by prisoners during World War II, as part of Hitlers ambition to link Germany with the Norwegian-Russian border in the far northeast. We can also bring you further east, to The Nord Fjord. Deep in this fjord you'll find a great campsite at the estuary of a very good salmon river. Along the fjord you can see more of the remains of "The Hitler Polar Bahn".

Tour 2: Fjord tour & kultur              

The fjords in the area between the cities of Bodø and Narvik consist of long, deep and incredibly beautiful fjords with majestic peaks sometimes reaching more than 1000 meters up. In every fjord there is several small hamlets, many of them still inhabited, some deserted. We provide both short and longer tours in all of the navigable fjords, where you may experience how to live in such close proximity to Mother Nature. Our cruiser M/S Blomøy and our cutter M/S Bolga are authentic deep sea fishing vessels from their era. M/S Bolga was in her heyday rigged to catch small whales and M/S Blomøy for bank line fishing, but both has from time to time been used for various type of fishing along our coast. Presently they are both approved and certified for 12 passengers in addition to crew members.


Tur 3: Fiske og kultur                     
An overnight stay onboard gives a great experience! This way you will get an insight into the daily life of the fishermen of the era. The interior of our vessels are more or less the same as the fishermen had it in their day – bar a few modern amenities. We have electricity for your electronic gadgets, hot and cold water on tap and of course a flushing toilet. It is a special feeling being in close quarters both with your fellow sailors as well as with nature, and if you choose an overnight stay, it does mean a longer tour of course. For such a trip we usually recommend visiting the Northern part of our fjordland, The entire area is called "Folda", meaning a fold in the land- and fjord scape, divided into the "The South Fold" (Sørfolda), and "The North Fold" (Nordfolda). The North Fold has several fjords, short and long, all with an absolutely overwhelming and stunning nature to take your breath away. Several places have dock side facilities for an overnight stay and a host of places can be visited for a photographic adventures or for fishing. The fjords are deep, in some place right down to over 500 meters with the adjacent mountains climbing straight up to over 1300 meters. Most people seeing this for the first time, becomes very quiet in these surroundings. Talk to us about it, we'll tell you more! We promise adventures ranging from tranquillity to bustling fishing, from an frisky hike on land to the peace and quiet onboard. Get in touch! You will not regret it!


 

Turer 3
bottom of page