top of page

Welcome
to Our Site

Bestilte turer 2023     Booked Tours

Her følger årets bestillinger. De blir fortløpende oppdatert månedlig eller oftere..

Vinterens Lofottur ble avviklet i tiden 23.mars til 2.april 2023.

Mannskap var John Magne Wangen, skipper og Daniel Timonen, kokekyndig matros.

24.april skal Bolga på slipp på Rognan. Planen er at Kjell Olav og Kenneth skal gå henne dit. Det er vanlig undervannsstell som skal utføres. Tilbake til Megården når alt er utført.

1.juni: Tur med Klaff. Jovikskallen, Sjunkan, Rørstad. Tilbake kl. 17.00

6.juni kl. 10 Tårnvik: Nasjonalparkstyre Sjunkfjorden - Nevelsfjorden- Tårnvik

9.juni-12.juni: Gammelgutta skal på tur for mimring. Lund.

14.-15.juni: 4.kl. Straumen, leier båten for Rørstadtur.

16.juni: Røsvik skole deltar i "Havet".

18.juni: Gudstjeneste Rørstad kikre. Skyss.

19.-20.juni: Nordsia oppvekst på tur: "Havet og Kirken".

26.juni: Oppdrag: Syklister fraktes til Nordfold fra Megården. 

14.juli: John Magne ønsker å leie for dagstur.

6.august: Gudstjeneste Rørstad kirke.

9.august: Wenche Hjelvik bestiller tur til Styrkesnes.

19.-20.august: Madelene bestiller tur.

26.-27.august: Emilie B skal på tur.

bottom of page