top of page

Våre skippere / Our Captains

Per Reffhaug

Per til SVBL.jpg

Kapteinsertifikat D5L fra 1993. P.t. Sekretær i Salten Veteranbåtlag. 60 timers sikkerhets-kurs. VHF-sertifikat fra 1990. Har ført Blomøy fra 1991 og Bolga fra 2008. Per har hatt 5 båter i eget eie siden 1968. Var med å stifte laget i 1990.
 

Magne Andersen

MAGNE
Kapteinsertifikat
D5LA fra 2012. Sikkerhetskurs for offshore, brann havarivern og røykdykking 80 timer nytt VHF sertifikat 2013. Fartstid i utenriksfart. Fartstid i laget siden 2008.

 

Einar Erichsen

Kapteinsertifikat   D5L fra 1998 P.t. lagets sekretær.  60 timers sikkerhetskurs VHF- sertifikat fra 1990 Fartstid i laget siden 1997. Styremedlem.

John Ivar Olsen

Kjell Olav Pedersen

Kapteinsertifikat D5L fra 2008. 60 timers sikkerhetskurs VHF-sertifikat fra 2003. Vært medlem av laget siden 2007.
 

Kapteinsertifikat D5L fra 2008 60 timers sikkerhetskurs VHF-sertifikat fra 1995. Fartstid i laget siden 1998. 

Yngve Karlsen

Fiskeskipper Klasse A fra 1977, fartstid fra 1973 90 timers sikkerhetskurs, opplæring i redningsteknikk, 

redningsfarkoster, 

medisinsk

behandling i ledelse av brannslukning, Radiosertifikat GOC fra 2000.  Fartstid i laget siden 2000. 


 

Tor Skille

Kapteinsertifikat
D5LA fra 2003 Sikkerhetskurs, krisehåndtering, mob-båt og livbåt.  nytt VHF sertifikat 2003 fartstid fra hurtigruta m.m. fartstid i laget

siden 2004. Nestleder i SVBL.

Kenneth Windstad

John-Magne Wangen

Kapteinsertifikat D5L fra 2008. 60 timers sikkerhetskurs VHF-sertifikat fra 1998 Fartstid i laget siden 2005. Styremedlem.

Kapteinsertifikat D5L fra 2016. 

IMO 50 timers sikkerhetskurs. VHF-sertifikat fra 2016. Fartstid i laget
siden 2014.

 

 

Oddbjørn Jonassen

Odd M. Jonassen

Kapteinsertifikat D5L fra 2008. 60 timers sikkerhetskurs VHF-sertifikat fra 1991 Fartstid i laget

siden 2007. 

Kapteinsertifikat D5L fra 2008. 60 timers sikkerhetskur.s VHF-sertifikat fra 2002. Fartstid i laget siden 2007. Lang fartstid i forbindelse med oppdrett.

bottom of page