top of page

Sikkerhet / Safety

Sikkerhet: Salten Veteranbåtlag (SVBL) er underlagt de samme lover og bestemmelser, som norsk skipsfart forøvrig. Det betyr at  Sjøfartsdirektoratets bestemmelser følges og tilfredstilles, samt at regelmessige inspeksjoner gjennomføres av tilsynsmyndigheten, både av skipene og mannskapene.
Forsikring:
Du må selv avklare at din reiseforsikring også dekker et tokt med en av våre skuter.

Safety: Salten Veteranbaatlag (SVBL), is governed by the same laws, bylaws and regulations as Norwegian Shipping in general, as set out by The  Norwegian Maritime Authorities, and which is followed to the letter and also includes regular inspections of both ships and crew, by the supervisory authority,
Insurance:
Make sure that your  travel ionsurance also covers cruises with any one of our ships.

Teknisk tabell for sikkerhetssiden.jpg
bottom of page